Chai 1 lít nắp chóp

Mã sản phẩmBNC-01
GiáLiên hệ
Số lượng sản phẩm

Chiều cao: 250mm; ĐK: 84mm; Trọng lượng: 100g; 120g

Trở lại