Chai vuông 1 lít

Mã sản phẩmB-CV2
GiáLiên hệ
Số lượng sản phẩm

Chiều cao: 220mm; Cạnh: 71mm x 86mm. Trọng lượng: 90g; 110g

Trở lại