Chai vuông 500ml

Mã sản phẩmB--CV1
GiáLiên hệ
Số lượng sản phẩm

Chiều cao: 175mm; Cạnh: 57mm x 70mm. Trọng lượng: 50g

Trở lại