Sản phẩm của chúng tôi

Chai 500ml nắp ga vừa

Chieu cao: 174mm; ĐK: 71mm. Trọng lượng: 50g

Chai 500ml nắp ga vừa

Liên hệ
Chai 1 lít nắp chóp

Chiều cao: 250mm; ĐK: 84mm; Trọng lượng: 100g; 120g

Chai 1 lít nắp chóp

Liên hệ
Chai 1 lít nắp ga

Chiều cao: 240mm; ĐK: 84mm; Trọng lượng: 100g; 120g

Chai 1 lít nắp ga

Liên hệ
Bình nhựa 1 lít

Chiều cao: 218mm; Rộng 112mmx65mm

Bình nhựa 1 lít

Liên hệ
Hủ 1,5kg

Kích thước: 228mmx145mm

Hủ 1,5kg

Liên hệ
Chai vuông 500ml

Chiều cao: 175mm; Cạnh: 57mm x 70mm. Trọng lượng: 50g

Chai vuông 500ml

Liên hệ