Bình chứa chất lỏng 1000ml - 5 lít

Chai 1 lít nắp chóp

Chiều cao: 250mm; ĐK: 84mm; Trọng lượng: 100g; 120g

Chai 1 lít nắp chóp

Liên hệ
Chai 1 lít nắp ga

Chiều cao: 240mm; ĐK: 84mm; Trọng lượng: 100g; 120g

Chai 1 lít nắp ga

Liên hệ
Bình nhựa 1 lít

Chiều cao: 218mm; Rộng 112mmx65mm

Bình nhựa 1 lít

Liên hệ
Chai vuông 1 lít

Chiều cao: 220mm; Cạnh: 71mm x 86mm. Trọng lượng: 90g; 110g

Chai vuông 1 lít

Liên hệ
Can nhựa 1 lít

Chiều cao: 180mm; Cạnh: 70mm x 125mm. Trọng lượng: 90g

Can nhựa 1 lít

Liên hệ
Chai nắp ga (miệng nhỏ) 1L (B-MN2)

Chiều cao: 244mm; Đk: 85.5. Trọng lượng: 90g; 110g

 

Chai nắp ga (miệng nhỏ) 1L (B-MN2)

Liên hệ