Nắp nút chai các loại

Nắp nhôm 20mm (K-NN2)

Nắp nhôm Đ/k: 20mm; cao 10mm

Nắp nhôm 20mm (K-NN2)

Liên hệ
Nắp nhôm 13mm (K-NN1)

Nắp nhôm Đ/K: 13mm; Cao: 9mm

Nắp nhôm 13mm (K-NN1)

Liên hệ