Chai bi 10ml - <100ml

Chai bi nắp cao su 10ml (HV-CB3)

Lọ nhựa bi 20ml, chất liệu PP, cung cấp cho các ngành sản xuất thuốc Y tế, bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản,...

Chai bi nắp cao su 10ml (HV-CB3)

Liên hệ
Chai bi nắp cao su 20ml (HV-CB4)

Chai bi 20ml, chất liệu PP, cung cấp cho các ngành sản xuất thuốc Y tế, bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản,...

Chai bi nắp cao su 20ml (HV-CB4)

Liên hệ
Chai bi nắp vặn 10ml (HV-CB1)

Chai nhựa bi 10ml, chất liệu LDPE cung cấp cho các ngành sản xuất thuốc, Y tế, bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản,...

Chai bi nắp vặn 10ml (HV-CB1)

Liên hệ
Chai bi nắp vặn 20ml (HV-CB2)

Chai nhựa bi 20ml, chất liệu LDPE, cung cấp cho các ngành sản xuất thuốc Y tế, bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản,...

Chai bi nắp vặn 20ml (HV-CB2)

Liên hệ