Chai chứa chất lỏng 100ml -< 500ml

Chai 125ml nắp ga

Chiều cao: 105mm; ĐK: 48mm. Trọng lượng: 19g

Chai 125ml nắp ga

Liên hệ
Chai nắp ga ấn 100ml

Loại 100ml: Chiều cao: 104mm; ĐK: 47mm. Trọng lượng: 18g

Loại 250ml: Chiều cao: 132mm; ĐK: 61mm

Chai nắp ga ấn 100ml

Liên hệ
Chai nắp ga vặn 100ml

Chiều cao: 96mm; ĐK: 104; ĐK: 45mm

Chai nắp ga vặn 100ml

Liên hệ