Chai chứa chất lỏng 500ml -< 1000ml

Chai 500ml nắp ga vừa

Chieu cao: 174mm; ĐK: 71mm. Trọng lượng: 50g

Chai 500ml nắp ga vừa

Liên hệ
Chai vuông 500ml

Chiều cao: 175mm; Cạnh: 57mm x 70mm. Trọng lượng: 50g

Chai vuông 500ml

Liên hệ
Chai ngấn nắp vặn 500ml (B-CN1)

Chiều cao: 160mm, DK 75mm. Trọng lượng: 52g

Chai ngấn nắp vặn 500ml (B-CN1)

Liên hệ
Chai nắp ga (miệng nhỏ) 500ml (B-MN1)

Chiều cao: 190mm; ĐK: 68mm. Trọng lượng: 50g

Chai nắp ga (miệng nhỏ) 500ml (B-MN1)

Liên hệ