Hũ chứa bột

Hủ 1,5kg

Kích thước: 228mmx145mm

Hủ 1,5kg

Liên hệ
Hủ 1kg nắp ga nhỏ

Chiều cao: 193mm; ĐK: 114mm

Hủ 1kg nắp ga nhỏ

Liên hệ
Hủ 500g lùn

Chiều cao: 122mm; ĐK: 93mm

Hủ 500g lùn

Liên hệ
Hủ 500g nắp ga

Chiều cao: 175mm; ĐK: 92mm

Hủ 500g nắp ga

Liên hệ
Hũ nắp ga lớn 100g (K-NG1)

Chiều cao: 95mm; ĐK: 67mm

Hũ nắp ga lớn 100g (K-NG1)

Liên hệ